Hva var rollen til sosiale medier i forbindelse med angrepet på den amerikanske kongressen?

Hva var rollen til sosiale medier i forbindelse med angrepet på den amerikanske kongressen?

I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg rollen til sosiale medier som har skapt stort engasjement rundet den amerikanske kongressen 6. Januar 2021.

Angrepet

Hva var det som egentlig skjedde den dagen? Den amerikanske kongressen ble angrepet av en stor mengde av tilhengerne til Trump som resulterte i at 5 mennesker ble drept og politibetjenter skadet (Nrk). Dette er også samme dagen som da Joe Biden ble erklært til den neste presidenten. Så hva slags rolle har sosiale medier under dette angrepet?

Som vi vet er sosiale medier plattformer som knytter mennesker fra alle forskjellige land ved hjelp av none får tastetrykk. En som bor på i Europa kan lett komme i kontakt med en som bor i Amerika. Gjennom plattformer som Instagram, Facebook og Twitter kan man også komme i kontakt med folk som har de samme meningene som du har. Derav er det mange som oppretter grupper hvor de inviter folk som har de samme meningene og styrker disse meningen enda mer. Dette kaller vi for et ekkokammer hvor meninger og annet informasjon blir forsterket ved at det repeteres og at det er det som det riktige.

Trump sin rolle

Tidligere president Trump har ofte brukt twitter og har publisert veldig mange kontroversielle innlegg som har skapt mye debatter og diskusjoner i media. Ettersom at han ikke ble valgt og mente at alt var for å gå imot han, tok han til twitter hvor han oppfordret sine tilhengere til å møte opp i Washington 6. Januar 2021. Trump hadde en følger base på oppimot 88 mil og sa slev at han skulle være til stede under demonstrasjonen.

Under kan du se en rekke screenshost av innleggene til Trump før angrepet

Skjermdump fra NRK

I henhold til selve angrepet ser vi at detter er noe Trump ikke oppfordrer til, da han bare oppfordrer til å demonstrere. Minutter før stormingen av kongressen skal han ha holdt en tale som har vært med på årsaken til angrepet ved at demonstranter skal ha blitt hissige, og engasjerte. Valget er noe som er veldig stort og et opprør som dette er noe som fult kunne ha skjedd under omstendighetene som var.

Trump sin bruk av Sosiale medier

Vi lever i en tid hvor sosiale medier har en stor påvirkning på våre liv. Det har blitt en slags avhengighet ved at vi alltid sjekker om det har kommer noe nytt, eller om vi bare får et varsel på telefonene våres. Sosiale medier har en enorm påvirkningskraft på oss mennesker. Her kan du gjør mye forskjellig som f.eks. promotere, informasjon, reklame osv.

Influensere og andre kjente personer benytter seg også mye av sosiale medier som er en han grunn til at det har så mye påvirkning på oss. Her følger vi gjerne mennesker som vi liker eller ser opp til, og velger å høre på hva de sier. Disse menneskene kan f.eks. gjennomføre en reklame for et produkt og oppfordre sine følger til å kjøpe dette produktet gjennom sitt budskap og meninger. Ved at vi ser denne influenseren benytter seg av produktet ønsker vi også å gjøre det.

Det samme har med andre politiske meninger og holdninger å gjøre. Trump hadde en følgerbase på over 88 mill på twitter og ved at han er så stor følgerbase er det mye som sprer seg fort, og alle har tilgang på det som kommer spesielt for tilhengerne has. Tilhengenerne hans vil ha mer tilgang på informasjonen som kommer ved at de har, men interesser for dette. Dette kan vi se på som filterbobler. Dette handler om at du vil få tilpasset informasjon basert på det du søker opp ved hjelp av algoritmer. Ved at et ekkokammer danner grupper som har de samme interessene og at filterbobler gir mer resultater basert på tidligere søk kan vi se at tilhengerne til Trump har et strekt samhold. Disse tilhengerne vet bare at alt som Trump sier og mener er rett og, at alt annet er galt. Ved at filterbobler og ekkokammere eksiterer blir alt annet informasjon som er rettet negativt mot Trump ekskludert ved at holdningene deres er rettet mot at Trump er det som er rett, og best. Twitter valgte dermed å utestenge Trump fra plattformen sin. Dette kan si noe om hvor mye påvirkning en person kan ha, og hva det kan resultere i

Skjermdump fra Twitter

Når det det gjelder selve angrepet på kongressen vil jeg ikke si at sosiale medier eller Trump var en grunn til dette, da det ikke ble nevnt noen form for angrep, men bare en demonstasrajon. Hadde Trump derimot ikke benyttet seg av twitter eller en annen plattform er det fult mulig at han ikke ville nådd så mange mennesker, og at utfallet hadde blitt endret.

Vi kan dermed konkludere med at sosiale medier står i skyld i den grad av at demonstrasjonen ble så stor. Holdninger var spesifisert ved at alt Trump sier er rett og at alt annet ikke er rett basert på spredning, og informasjon på sosiale medier.

– Ahmed Rehman

Kilder:

https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://www.nrk.no/nyheter/storming-av-kongressen-1.15316109

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *