OKR – hvordan oppnå suksess?

OKR – hvordan oppnå suksess?

Da var påsken over, og en ny del i kurset digital markedsføring er i gang. I denne omgangen skal vi ha om E-varehandel hvor foreleser Karl Philip Lund skal lede oss gjennom denne modulen. I løpet av denne delen av kurset har vi fått i eksamensoppgave å etablere en nettbutikk. Her skal vi gå igjennom hele prosessen med å utvikle et konsept til å faktisk levere en nettbutikk. Målet er å få et innblikk i hele utviklingsprosessen og gjennomføringen av nettbutikken. Dette er noe som jeg ser veldig frem til ettersom at jeg besøker nettbutikker hele tiden, men aldri fått et innblikk av hvordan de skapes. I dette innlegget derimot skal jeg snakke om OKR, og hvordan kan komme i gang med dette.

Hva er OKR?

Hnetet fra airbyte.io

I dag er det mange selskaper som sliter med å nå målene sine, men hvorfor? Grunner som skyldes dette, er at målene ikke er gjennomførbare vet at bedriften har satt seg uoppnåelige mål. Det kan være dårlig kommunikasjon innad i bedriften, mangel på motivasjon, lite oppfølging, og egne satte mål og ambisjoner som ikke samsvarer på visjonen til selskapet. Det er her OKR kommer inn som er et svar på å løse disse problemene. Prinsippet OKR ble skapt av Andy Grove som jobbet for Intel, og brukes i dag av de aller største bedriftene som Google, Amazon og Netflix (Panchadsaram & Prince).

OKR står for Ojective, Key Results. Det er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og ansatte sammen for å omsette strategi i målbare resultater. Prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift, og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (Karl P. Lund)  

Ved å implementere et slikt styringssett vil det kunne øke kommunikasjon innad i selskapet. Her kan alle se hvordan man står i henhold til målene enhver i selskapet har satt seg.

Videoen under forklarer kort hva OKR er:

Nå som vi har et lite innblikk i hva OKR er kan vi gå nærmere inn på hvordan OKR kna benyttes. Som nevnt tidligere står OKR for Objectice Key Results altså:

 • Objective: hva ønsker du å oppnå
 • Key Results: hvordan har du tenkt til å komme dit:

Objevtice er det endelige målet som er satt, mens Key Reuslts er svaret på hvordan man når målet. Ved å utarbeide en slik plan vil det hjelpe å rette fokus og god kommunikasjon blant de overordnende, og ansatte innad i bedriten for å jobbe mot hovedmålet.

Hvordan lage gode objectives?

For at et selskap skal kunne lykkes er det viktig å kunne sette seg oppnåelige mål. Karl P. Lund forklarer en god objektice som en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. Videre kan vi dele inn en god objective i 3 ulike kategorier:

 •  Kvalitativ og inspirerende:

Å kunne skape en ambisjon som både er attraktiv og inspirerende for både deg, og din sjef eller team ved at alle er like engasjerte.

 • Tidsbestemt:

Her er viktig å kunne nå bestemte tidsperioder for å oppnå ambisjonen. Da vil det være viktig å kunne utarbeide en god planstrategi for å kunne nå den bestemte ambisjonen innen tidsperioden.

 • Gjennomførbart uten å være avhengig av andre:

At det skal være mulig å kunne gjennomføre ambisjonen uten å være avhengig av at andre skal gjennomføre noe først, for at du skal klare å gjennomføre ambisjonen.

For å eksemplifisere dette vil jeg ta utgangspunkt i eksamensoppgaven hvor vi som gruppe skal opprette en nettbutikk. Objective vil være å kunne etablere en brukervennlig nettbutikk som er av kvalitet, og tiltrekke kunder til å kjøpe våres produkter eller tjenester gjennom god planlegging og markedsføring .

Hvordan lage gode Key Results?

For å kunne nå obejctive man har satt seg er det viktig å kunne utarbeide seg en plan for hvordan man skal oppnå målet sitt. Her det viktig å kunne sette seg spesifikke delmål for å kunne oppnå sitt hovedmål. Det er viktig at gode Key Reuslts er oppnåelige, tydelige og tidsbaserte. For å komme med noen eksempler på mitt objecitve kan noen gode Key Reuslts se slik ut:

 • KR1:

Oprette nettbutikken og komme i gang med design og logo

 • KR2:

sette i gang med startegier for markedsføring

 • KR3:

Få solgt x antall produkter vi har som mål innen kvartalet er over

Hentet fra Whatmatters.com

Hvorfor ta i bruk OKR og hvordan iverksette dette?

Grunnen til å ta i bruk OKR er rett og slett fordi at det bidrar til god struktur. Det er en enkel måte for å styre et selskap ved at alle vet hva som foregår til enhver tid. OKR bringer konkrete mål, struktur, tydelighet, ambisjoner, og mer gjennomføringskraft. Karl Philip forklarer at det er i hovedsak 4 fordeler med å iverksette OKR, disse følger som:

 1. De viktigste målene kommer frem
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften får vet hva som foregår.

Det er blir anbefalt av eksperter i første omgang å starte i små grupper for å teste det ut i bedriften. Det vil gi teamet et innblikk av hvordan OKR fungerer i praksis. Teamet kan teste det ut i en periode og se hvordan det er. Videre presentere resultatene ovenfor de overordnede, og andre ansatte i bedriften. Å iverksette OKR med engang advarer ekspertene mot, og derfor er det viktig å kunne teste det ut før bedriften satser helt på det. Som sagt er det lurt at en gruppe på noen få tester det ut slik at det skaper nysgjerrighet. Det kan være lurt å sende ut lenker til nøkkelpersoner i bedriften. Holde foredrag om hva OKR er. Utføre en workshop om hva OKR dreier seg om, og presentere resultater av OKR kvartalsvis.  

Det er ingen tvil om den positive innvirkningen OKR har på selskaper. Store suksessrike selskaper benytter seg av denne metoden, og vi ser hva de har klart å oppnådd. Det kan være risikabelt å iverksette OKR med engang, men å gjøre det gradvis kan dette være med på å hjelpe mange selskaper som sliter internt. Selskaper som ikke har noen konkrete oppnåelige mål, og dårlig kommunikasjon kan få stort utbytte av en slik strategi. Det vil være med på å hjelpe både selskap og ansatt til å jobbe mot de samme målene.

Ahmed

Kilder:

Lund. Karl Philip (2019, 18. des) OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021. Hnetet fra:

https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE

Lund. Karl Philip (2019, 18. des) Hva er et godt OKR «objectivce»(ambisjon). Hnetet fra:

https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

Panchadsaram & Prince. What is an OKR? Definition and examples. Hentet fra:

https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/

Bildet hentet fra Airbyte sin nettside. Hentet fra:

https://airbyte.io/articles/our-story/our-okrs-for-q1-2021/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *