Den nye produksjonen

Den nye produksjonen

I denne artikkelen skal jeg snakke om en type produksjon som er revolusjonerende i den forstand at måten vi tidligere har gjort ting på endres helt. Denne nye produksjonen og teknologien som det er snakk om er 3D-printing. Dett er en ny teknologi som vil endre måten produksjonsprosessen utføres på ved å 3D-printe. 

Hva er egentlig 3D-printing?

I følge store norske leksikon blir 3D-printing beskrevet slik slikt: 3D-printing, additiv tilvirking, fellesbetegnelse for teknikker som bygger objekter i fast materiale med utgangspunkt i en tredimensjonal digital modell. Arbeidet utføres av en 3D-printer. Prosessen skiller seg radikalt fra tradisjonell bearbeiding, der komponenter bygges ved å skille spon fra et arbeidsstykke (Lars Mæhlum 2020).

Hvordan er det egentlig dette fungerer i praksis? Jo, ved å ta det materialet som man har valgt, setter man dette i printeren til det blir varmt eller smeltet. Så gjennom presisjon sprøytes materialet ut ved hjelp av et tynt munnstykke. Måten dette blir gjort på er via instrukser fra en datamaskin. Etter det ene laget er sprøytet ut venter man til det har stivnet før man fortsetter med neste lag. Denne typen for 3D-printing er mer egnet for 3D-printere som er til hjembruk. For å kunne lage mer komplekse gjenstander vil det kreve mange flere lag og en mer avansert 3D-printer som kan skape dette (Komplett.no).

Hentet fra forelesning til Arne Krokan

Hva kan skapes av 3D-prinitng og hva kan teknologien gjøre for oss?

I dag kan hvem som helst få tak i en 3D-printer enten det er privatpersoner eller bedrifter.

Ved hjelp av modeller og materialer kan egentlig hva som helst 3D-printes. Metaller er noe som er vanskelig å produsere derfor 3D-printer vi slike deler. I forelesning da vi gikk gjennom dette ble vi henvist til forskjellige gjenstander som blant annet hus, mat, klær, sko, våpen, og noe som virker helt sjukt, nemlig organer. Ved å ta i bruk en slik teknologi vil det være veldig økonomisk lønnsomt for samfunnet ved at vi sparer mye arbeidskraft, liten etterspørsel på transport og levering, og at vi vil spare mye tid på arbeidet.

En annen viktig faktor 3D-printing er at vi kan fokusere mer på miljøet. Ved industriproduksjon er det mye av miljøet vårt som blir forurenset ved at gassutslipp er så enormt av det som bedrifter produserer. Samtidig vil det ikke være behov å produsere produkter som aldri vil brukt heller som bare tar plass i lagrer.

Ved å kunne ta i bruk en slik 3D-teknologi er dette noe som vi kan forhindre og lever mer miljøvennlig.

Det vil selvfølgelig være noen negative sider ved denne teknologien også. Arbeidsledighet vil være noe som kommer til å påvirke mange innenfor transport sektoren. og at bedrifter ikke behøver tredjeparter. Behovet for å levere materialer vil senke ettersom at man kan produsere det man ønsker der og da. Behovet for leverandører vil også være minimal ved at man igjen kan 3D-printe produkter selv og ikke har behov for flere tredje parter. Ved at none jobber forsvinner vil det alltid oppstå nye.

En annen negativ konsekvens ved 3D-prinitng er debatten om 3D-printing av våpen. Siden alle kan skaffe seg sin egen 3D-printer kan man printe ut hva som helst så lenge man har modellene. Spørsmålet er derfor om dette er noe som er lovlig eller ulovlig å gjøre. Å bære våpen er ulovlig, men en 3D-printer er lovlig. Hva er rett og galt i denne sammenhengen.     

3D-printing ved Digital Markedsføring

I en digital sammenheng vil det å 3D-printe være veldig positivt og økonomisk lønnsomt. Kostnadene vil være veldig lave og mulighetene for å bearbeide produkter vil være enorme ettersom at det vil bli lettere å skreddsky produkter. Å ta i bruk digital markedsføring kan man lett promotere sine produkter og få mye oppmerksomhet om man gjør dette på en god, og gjennomtenkt måte.

Sosiale medier er noe som vil være veldig sentralt. Her kan man dele og vise frem produkter og promotere dette. Respons og etterspørsel vil stige om resultatene er høye og kundene kan bli mer tilfredsstilt ved at man kan tilpasse hver kunde etter sine behov.

3D-printing og Norge

Noe som fanget øyet mitt når det gjelder dette med 3D-printing er nemlig hvordan dette kan bli brukt innenfor helsesektoren, og hvordan det kan være med på redde liv. Som nevnt tidligere sa jeg at det er mulighet for å 3D-printe organer, og det er dette denne artikkelen HER tar for seg. Det blir nevnt hvor mye teknologien har utviklet seg, og hva vi kan vente oss i nærmere fremtid. Per dags dato har ingen klart å 3D-printe funksjonelle organer som kan erstatte de menneskelige, men forskere er på god vei. Vi har allerede klart 3D-printe ører på barn som har hatt fødselsskader som etterlot ørne utviklet. Det er dette som bygger på at det er mulig å kunne 3D-printe funksjonelle organer. Når dette en dag blir til en realitet er det mange liv som kan reddes, og mange som kan leve bedre.

Siden vi allerede er inne på helsesektoren og har snakket om hvor viktig 3D-printing vil være vil jeg knytte dette opp mot Norge, og situasjonen under Covid-19. Da pandemien utbrøt var etterspørsel på munnbind og annet smittevernutsyr enorme. Det ble derfor opprettet en dugnad med norske 3D-print aktører som skulle støtte helsepersonellet. Her kunne alle som hadde en 3D-printer delta for å 3D-printe ut ansiktsbeskyttelsesskjermer. Dette rundt hele landet til helsepersonell, butikkmedarbeidere, og andre som hadde behov for å unngå smittespredning.

Dette er resultat på hva 3D-printing kan gjøre for oss og hva det allerede har gjort for landet vårt under denne pandemien.

Det er ingen tvil om potensialet til 3D-print teknologien. Å kunne printe ut det vi vil når vi vil og hvor vil virker jo helt surrealistisk. Måten vi tidligere har produsert på vil endres drastisk. Dette vil skape mye positivitet, men samtidig har noen negative konsekvenser i form av arbeidsledighet. Det sagt vil det jo oppstå mange flere nye jobber. Ved å ta i bruk en teknologi som kan redde liv, og hjelpe mennesker med å leve bedre er noe som jeg er helt for. Jeg mener derfor at dette er en teknologi som vi burde satse mer på i nærmere fremtid.

Ahmed Rehman

Kilder:

https://forskning.no/bioteknologi-sykdommer-helse/3d-printing-av-organer-kan-bli-mulig-med-ny-teknikk/455833

https://www.komplett.no/kampanje/37195/3d-printere-gir-deg-nye-muligheter

https://snl.no/3D-printing

http://alvomedia.com/3d-printing-help-digital-marketing/

https://www.the-scientist.com/news-opinion/on-the-road-to-3-d-printed-organs-67187

https://3dpnorge.no/2020/03/dugnad-med-norske-3d-print-aktorer/@

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *