En AI-Fremtid?

En AI-Fremtid?

Forelesningen fra den 8. Januar handlet om roboter, og kunstig intelligens bedre kjent som AI. Her snakket forleser Arne Krokan om hvordan ved hjelp av teknologien, roboter vil kunne ta over oppgavene til menneskene. Dette er noe som høres veldig spennende ut, samtidig veldig lærerikt.  

Roboter

Arne Krokan forteller oss dette med robotteknologi, og hvordan bedrifter tar i bruk denne teknologien. Videre snakker han om hvordan robotteknologien stadig er i utvikling, og hvordan robotteknologien kommer til å påvirke fremtiden vår. Med tiden vil disse maskinene kunne ta over mange av jobbene til oss mennesker. Krokan viser til eksempler på hvordan dette vil bli utført i fremtiden:  

Robothunden Spot: Krokan viser oss en video fra Boston Dynamics hvor robothunden Spot er i aksjon får politiet i Massachusetts i USA. Her ser vi robothunden åpne opp dører og filmer situasjoner ved hjelp av kameraer.  

Roboter som leverer: Her ser vi både robothunder og en drone som leverer pakker. Denne teknologien forklarer Krokan er på veldig god vei, og har fått gode resultater.

Robot som kokk: Hvem skulle trodd at en robot var i stand til å lage mat? Vel sånn som teknologien er nå, og stadig utvikles så er dette mulig. Krokan sier at denne teknologien allerede er tilgjengelig, men vil koste flere millioner, men forteller at over tid at dette er noe som vil bli billigere.

Ut ifra eksemplene som har blitt vist skal det ikke være overaskende om vi ser noe slikt i fremtiden. Disse maskinene kan ved hjelp av teknologi utføre mye av arbeidet som vi mennesker gjør i dag, og samtidig gjøre det bedre.  

Hva er AI?

Hver gang jeg hører AI tenker jeg alltid på fotballspillet FIFA. Dette er fordi det er et begrep som stadig blir brukt nemlig AI Blocks. Det vil si at personen selv ikke klarer å hindre den andre personen i å score. Da er det nemlig AI-en selv som blokkerer skuddet fra motstanderen, noe som er veldig frustrerende. Uansett Kunstig intelligens bedre kjent som AI, forklarer Krokan oss ved å fortelle hva det motsatte er, nemlig Naturlig Dumhet. Deretter forteller han oss om Alan Turning som var den første personen til å beskrive konseptet AI. «What we want is a machine that can learn from experince» dette er et kjent sitat fra Turning. Han skapte også “Turnigtesten” som han er også kjent for.

Denne testen vurderer om en maskin er intelligent er ikke. Måten dette er gjort på er at C skal kommunisere med A (datamaskin) og B (et menneske). Om C klarer å finne ut at hvem som er datamaskinene er testen bestått.

Etter det ble vi henvist til en chattbot ved navn Lucy hvor vi skulle kommunisere med chatbotten. Vi fikk også se på andre eksempler på AI som i bildegjenkjenning, og innenfor helse hvor en AI kan fange opp noe som mennesket ikke klarer.

Videre da Krokan var inne på hva dette med AI er, viste han Garderdeners 8 intelligenser som er følgnede:

  • Relasjoner – forstå mennesker
  • Selvinnsikt – forstå seg selv
  • Bodysmart – kroppslig
  • Bildesmart – visuell
  • Musikalsk
  • Ordsmart – språklig
  • Logisk / matematisk
  • Naturalistisk

Etter å ha forklart oss disse intelligensene gikk Krokan nærmere på hva som er viktigst innenfor AI nemlig maskinlæring. «Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Vi sier at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert» (snl.no). Et eksempel som han nevnte, var det med å trene maskinen til å gjenkjenne et bilde med f.eks. 5 andre bilder. Ved å gjøre dette kan AI-en vite hvem som er hvem eller finne ut av den emosjonelle tilstanden. Dette gjøres ved å ta i bruk store mengder data for å trene maskinen.

 En interessant artikkel

Denne artikkelen som er skrevet av Sam Shead på BBC omhandler faren AI sprer blant mennesker.

Artikkelen går ut på at Kjente navn som Yoshua Bengio og Prof Bengio er kritiske mot AI bruken i Terminator filmen Dark Fate. Dark Fate og hele Terminator franchisen handler om at maskinene har tatt over, og at menneskeheten står i fare for å utslettes. De som har sett disse filmene vil ofte ha en baktanke om at dette er noe som kan skje i fremtiden vår, hvor maskiner plutselig tar over. Dette er noe blir tatt opp i artikkelen og AI forskere forteller oss at dette ikke er noe som vil skje i fremtiden.

Dagens AI har kun kapasitet til å gjøre små ting som bildegjenkjenning og levering. AI forskere jobber hardt med å skape systemer som vil påvirke oss enkelt individer og samfunnet vårt positivt. Yoshua Bengio forteller oss at sånn som teknologien er nå kunne ikke AI-en ha klart å kontrollere kroppen til en mus. Videre forklarer Dr. Grefensette hva mennesker snakker om når det gjelder risikoen ved AI. Han forteller at mennesker snakker som om en AI som har kunstig generell intelligens og har kognitive ferdigheter. Ved å eie AGI og kognitive ferdigheter kan maskinen selv bestemme, og trenger ikke å adlyde sin menneskelige skaper. Dette er noe han selv sier er urealistisk ettersom at AI fokuset er kun på spesifiserte ferdigheter.   

Hvorfor valgte jeg denne artikkelen?

Grunnen til at jeg valgte denne artikkelen er nettopp fordi at jeg er en av dem som har sett alle Terminator filmene. Det at Maskiner tar over skaper en salgs frykt inni meg. Måten vi utvikler oss i en mer teknologisk fremtid er noe som derfor skaper denne frykten. Maskiner og AI vi spille en stor rolle i vår fremtid. Ved å lese denne artikkelen har synet mitt blitt nokså annerledes og mer positivt. Vi er ikke i nærheten av sånn fremtid hvor maskiner kan bestemme over dem selv, alt i alt ta over verden.

At AI er med på å skape fremtiden vår høres veldig skremmende ut, men også veldig spennende. Allerede nå viser AI mye positivt, og jeg er veldig spent på hvordan fremtiden kommer til å bli.  

Ahmed Rehman

Kilder:

https://www.bbc.com/news/technology-50166357

https://snl.no/maskinl%C3%A6ring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *