Studieteknikk!

Studieteknikk!

Da var årets første forelesning unnagjort, og dette er et semester som vil være ulikt enn det vi har hatt tidligere. Dette emnet er delt inn 4 deler: Digital økonomi og forretningsmidler, Sosial kommunikasjon, E-varehandel og Digital Markedsføring. Foreleser for denne delen som er Arne Krokan snakket om kursert skal handle om. Temaene som ble nevnt var dette med Digital økonomi, teknologi, samfunnet og mennesker. Dette er med på å gi oss ett større innblikk av markedsføringen og dens utvikling i dagens samfunn.

I tillegg snakket forleser Marianne Hagelia om dette med studieteknikk, og hvordan vi kan skape oss gode teknikker, og implementere dette i vår hverdag. Noe som jeg synes som var interessant i denne forelesningen var et konsept som heter «The Forgetting Curve» som jeg vil utdype meg mer om.

The Forgetting Curve   

En helt vanlig form for studieteknikk er det å lytte. Dette er nok den mest vanlige teknikken alle studenter benytter seg av fordi her handler det bare om å lytte. Det er mange som tror at man får lært mye av å bare høre på. Dessverre så er det ikke sånn. En artikkel Marianne viser oss er denne fra aftenpsosten. Her viser forskning at studenter kun for med seg 10 prosent av det som ble nevnt under forelesningen. Det er her «The Forgetting Curve» konseptet kommer inn. Dette går ut på at når forelesningen er over og det har passert 20 minutter, så er 50 prosent av innholdet glemt. Etter det har gått to dager så er 80 prosent av innholdet glemt, og da sitter man bare med 10 prosent igjen som ikke har så mye betydning i etterkant. Dette er faktisk noe som jeg må si at jeg har opplevd tidligere nå som jeg tenker over det, selv om dette nødvendigvis ikke er noe som jeg tenker i etterkant av en forelesning.

Bilde: Marianne Hagelia – Studieteknikk dag 1 (mentimeter).pdf

Hva kan vi gjøre for å huske mer av stoffet i etterkant av en forelesning? Jo, ved å ta i bruk gode studieteknikker, og implementer disse i vår studiehverdag. En teknikk som Marianne nevnte, var dette med å jobbe med notatene i etterkant av forelesning. Ved å ta gode notater, og jobbe med dette etter forelesing gjør at du vil kunne huske 50 prosent mer av notaene. I tillegg til å huske mer av stoffet fra forelesing og notatene, vil du også forstå hva du har notert. Å kunne forstå og forklare det man har notert ned betyr at man har lært mye av det som har blitt gjennomgått noe som jeg vil si er det viktigste.

Samskriving

En annen form for god læring er det å jobbe sammen. Å gå igjennom notatene sammen vil kunne være veldig nyttig. Har noen forskjellige notater kan man starte i gang en diskusjon hvor man får lært mye mer. Nå som vi allerede er inne på det å jobbe sammen var det en teknikk som vi ble presentert for som heter «samskriving». Denne teknikken går ut på at man skriver sammen i f.eks. et google docs dokument etter en forelesning. Hensikten er at dette er med på å øke bevisstheten om hva man gjør når man skriver, samtidig som at man får et innblikk av hvordan de andre skriver. Fordelen med denne metoden er at den hjelper hverandre med å lære fagstoff. Dette vil skape motivasjon, og gi en mestrings følelse ved at man har lært seg stoffet. En annen ting som er positivt med denne teknikken er at man får utvikle sine skriveferdigheter ved å skrive mye, og se hvordan andre skriver.

Mennesker er skapt for å lære sammen og ikke alene. Noe som Marianne sa, var «det vanskeligste et menneske kan lære seg er å gå» og dette har vi selv lært oss. Alle lærer ulikt, og noen buker lengre tid enn andre. Det handler bare om å ville fordi detter er noe som alle kan gjøre om de vil. Vi har alle brukt teknikker som å lytte, jobbe med oppgaver, quiz, tankekart, skrive for å lære oss det vi skal. Det som er optimalt for en person er nødvendigvis ikke det samme for en annen.

Studieteknikk er et veldig viktig tema når det gjelder å jobbe med fag. Det som alle ønsker er å gjøre det beste i hvert enkelt fag, og kjenne på en mestrings følelse for å holde motivasjonen gående. Det er mange som nettopp sliter med dette og derfor er det viktig å bli presentert for gode studieteknikker. Disse teknikkene som jag har snakket om er teknikker som jeg ønsker å benytte med av, og kan bruke videre i mitt studieløp.

Ahmed Rehman

Kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger

Arne Krokan sin blogg:

https://www.krokan.com/arne/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *